Sammen kan i skabe en medmenneskelig relation, et venskab
og et frirum fra sygdom og handleplaner.

Er DU den person med plads og overskud i din hverdag?

Mand på 43 søger netværksven, 2-3 timer hver 14 dag.
Han kan godt lide naturen og vil gerne gå ture.
Han kan lide dyr.
Han er interesseret i at fiske i Put and Take søer.
Han vil gerne se film i biografen.
Han søger en ven at være sammen med
og diskutere tingene med, alder har ingen betydning.
Han ønsker at få besøg.

Projekt Springbrættet er et projekt i samarbejde med
Kultur & Frivillighuset Holstebro og Center for psykiatri.
Du får fast kontakt til projektmedarbejder, som kan tilbyde råd og vejledning.

Giv Liv er et 3-årigt projekt som Hjerteforeningen har søsat sammen med Dansk Råd for Genoplivning. Giv Liv har som ambition at undervise op til 30.000 danskere i 30 minutters kurser i genoplivning gennem de næste 3 år. Dermed skal Giv Liv være med til at sikre, at langt flere borgere har basal viden om genoplivning samt tør træde til i tilfælde af hjertestop.

I den forbindelse tilbyder Giv Liv gratis instruktørkurser i genoplivning til frivillige. Som frivillig instruktør vil du være certificeret til at udbyde 30 minutters kurser i genoplivning. Det vil sige, at du bliver uddannet til at undervise og instruere andre borgere i genoplivning på 30 minutter. I løbet af projektets 3-årige periode vil du som instruktør være forpligtet til at afholde genoplivningskurser for minimum 100 personer for grupper á 5-15 deltagere i dit nærområde. Du vil fungere som repræsentant for Hjerteforeningen, og Hjerteforeningen vil støtte dig i fht. organiseringen omkring Giv Liv-kurserne. Samtidig vil du få mulighed for at deltage i Hjerteforeningens arrangementer med socialt og fagligt indhold. Uddannelsen som instruktør er gratis, og eventuelle udgifter i forbindelse med transport m.m. vil blive refunderet.

Vi afholder kursus i Skive den 27. og 28. januar 2018, Ringkøbing den 24.-25. februar 2018 og i Holstebro den 7.-8. april 2018, og vi har brug for stærke kræfter fra frivillige inden for relevant fagområde, som har lyst til at uddanne sig til Giv Liv instruktør. Hvis du kan svare ja til nedenstående punkter, vil vi derfor glæde os meget til at høre fra dig:

 1. Vil du være med til at gøre genoplivning til en folkesag?
 2. Er du interesseret i at undervise andre i hjertelungeredning (HLR) og brug af en hjertestarter (AED)?
 3. Kunne du tænke dig at udvikle dine kompetencer i formidling og undervisning?
 4. Kan du se dig selv agere i en mindre undervisningssituation – hvor du bl.a. skal præsentere en genoplivningssituation?
 5. Kan du hive en weekend ud af kalenderen og deltage på et 2-dages instruktørkursus?

Tilmeld dig via www.giv-liv.dk Spørgsmål kan rettes til projektleder Rikke Primdahl – tlf. 51340307/mail: rprimdahl@hjerteforeningen.dk Eller til projektmedarbejder Nanna Marie Jensen – tlf. 28571489/mail: nmjensen@hjerteforeningen.dk

Move VIA

Hvad er Move VIA Fun:

Tilbuddet er målrettet børn i alderen 9-12 år og forløber over 2018. Tilbuddet består af:

 • Bevægelse for børnene hver tirsdag kl. 16.30-18.00 på VIA, i naturen eller i en idrætsforening
 • Familiearrangementer omkring bl.a. bevægelse og mad
 • Løbende samtaler med familierne ved skolens sundhedsplejerske

Hvad er instruktørens arbejdsopgaver:

 • At planlægge og gennemføre ugentlige idrætsaktiviteter for børnene i Move VIA Fun i samarbejde med to andre instruktører
 • At informere forældre løbende om praktiske detaljer vedr. aktiviteterne
 • Løbende opfølgning på børnenes deltagelse i Move VIA Fun i forhold til trivsel, udbytte samt muligheden for idræt i det enkelte barns fritid
 • Kontakt til forældre

Formålet med aktiviteterne er, at børnene oplever bevægelsesglæde og afprøver forskellige former for bevægelse. Fokus i alle aktiviteter er fællesskab, sjov og leg. Børnene skal, som en del af Move VIA Fun, stifte bekendtskab med forskellige idrætsgrene og muligheder for at gå til idræt i Holstebro Kommune.

Kvalifikationer:

 • Du er studerende på én af følgende studieretninger: Pædagoguddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, ergoterapeutuddannelsen eller læreruddannelsen
 • Du er minimum ét år inde i dit studie
 • Du brænder for idræt, leg og bevægelse
 • Du har lyst til at være med til at udvikle børnene – fysisk, psykisk og socialt
 • Du er glad, nærværende og kreativ
 • Du har erfaring med at strukturere og organisere aktiviteter

Tidsforbrug og varighed:

Timetallet for instruktørerne er ca. 3 timer/uge med aflønning efter gældende takster.

Instruktørerne ansættes for 2018.

Ansøgning:

Er du interesseret så send en kort motiveret ansøgning vha. skabelonen på næste side på skrift eller video til: Henriette.madsen@holstebro.dk senest 18.december 2017. Samtalerne forventes afholdt i starten af januar.

Læs mere om Move VIA Fun på: www.holstebro.dk/moveviafun

Har du spørgsmål, så kontakt Idræts- og bevægelseskonsulent, henriette.madsen@holstebro.dk eller 21 18 98 59

Venlig hilsen Styregruppen for Move VIA Fun

Vi søger nye instruktører som kan overtage vores hold, da vi umiddelbart alle på nær to bliver forhindret i at forsætte. Vi søger derfor 2-3 personer, som vil have interesse i at træne holdet sammen med os. Vi tænker det er en fordel at du er færdig med semester 2, så du har en del viden inden for træning. Vi får brug for nye instruktører efter juleferien, som vil have interesse i at fortsætte til sommer og efter sommerferien, da vi bliver færdig uddannet og derfor måske ikke får mulighed for at fortsætte. Som instruktør skal man være engageret i holdet og børnene når træningen er i gang, og bruge lidt tid på planlægning af træningen, men ellers kræver holdet ikke meget af ens fritid. Træningen går bl.a. ud på at udfordre børnene på deres motoriske vanskeligheder igennem lege, forhindringsbaner, boldspil, redskaber osv. Holdet foregår i samarbejde med Holstebro gymnastik forening, og i denne sammenhæng vil der være 2-3 møder om året, og man får de samme goder som normale instruktører (en lille løn, foreningstøj, gratis kurser og rabat på andre gymnastikhold i holstebrogymnastikforening). Træningen er hver onsdag kl 16.30 -17.30 i Holstebro på Danmarksgade 13 3 hurtige plusser ved dette studie job + God erfaring med børn der har handicaps + Man bliver udfordret på sine pædagogiske evner + Man bliver en del af noget grineren, som giver de her børn et stort smil på læben og noget at se frem til i løbet af ugen Hvis det har interesse, kan i kontakte Anja V. Nielsen på 228523@via.dk/mobil nr. 27527392 eller Kristian K. Andersen på 228540@via.dk/mobil nr. 51550972.

Physiotherapist students from 4. Holiday and up are looking for Holstebro Golf Club. Den opgave består af at foretage en analyse af de skader, der er set i golfspillet – og efterfølgende, på grundlag af denne analyse, udarbejder et træningsprogram, der kunne minimere skaderne og bidrage til at skabe en sportskultur, der gør golferne opmærksomme på importance of two warm up before playing golf.

Initially, it is thought of in a training program for max. 25 golfers. The training should take place in the afternoon hours, once a week and there should be individual counseling. – Der vil være en mindre løn for de involverede. “For more questions, contact Lars Dalhoff at lda@via.dk or at the office at VIA

Kunne du tænke dig at blive tilknyttet som fysioterapeutstuderende til Team Tvis/Holstebro’s ungdoms hold i sæsonen 2017/18? Hvis du er interesseret i at prøve nogle af de kompetencer af, som du på nuværende tidspunkt, har tilegnet dig på fysioterapeutstudiet, er dette ”arbejde” måske lige noget for dig.

 

Du skal være tilknyttet et af følgende 2 hold U16 piger eller TTH – U18 herre TTH – der er tilknyttet fys. studerende på 3 andre hold og de vil være behjælpelige med at føre jer ind i det arbejde der er forbundet med ”jobbet”.

Dine arbejdsopgaver vil være som følgende:

 • Du skal være med til alle hjemmekampene hvis muligt, gerne nogle af ude kampene hvis muligt.
 • Du skal være til stede ved minimum en træning pr. uge Ved træning og kamp vil dine opgaver være: Akut skadesbehandling Genoptræning af skadede spillere Holde øje med spillere der kører alternativ restitutionstræning ved mistanke om overbelastning.
 • Du skal stå for kontakten til en uddannet fysioterapeut i TTH ift. indrapportering af skaden og efterfølgende varetage en evt. genoptræning, som er udarbejdet i samarbejde med fyssen i TTH.
 • Du skal ikke umiddelbart stå for behandling, men kan varetage delopgave der evt. uddelegeres af TTH fyssen.
 • Du skal forvente en ugentlig arbejdstid på ca. 4-5 timer.

 

Du vil ikke få løn for dit arbejde, men der vil være en mindre tøjpakke til dig fra TTH. Det jeg forventer du får ud af dette tilbud, er en mulighed for at afprøve din viden på nuværende tidspunkt. Du vil få mulighed for en løbende sparring med de fysioterapeuter der er tilknyttet TTH og der vil være mulighed for små undervisningsforløb, hvor der eks. Kan være fokus på forskellige tests af håndboldspillere. Du vil tillige få en anbefaling fra TTH, som du efterfølgende kan vedlægge dit eksamensbevis når sæsonen er færdig.

De studerende kommer til at varetage massageopgaver og blive en del af sundhedsektoren med 2-3 læger og 2 fysioterapeuter. Arbejdet er ulønnet, men de vil få en masse erfaring og sæsonkort. For flere spørgsmål kontakt Thomas Bay på mail thomas_bay21@msn.com

Herning Svømmeklub, har ca 15 svømmere der halvårligt deltager i DM. Derudover er der en masse andre talenthold og klubben afholder selv stævner. Derfor søger klubben en massør som kan deltage til DM stævnerne, og muligvis til hjemmestævner. Det være en mulighed for at komme ind i foreningslivet og man får betalt pleje. Ønskes mere information, kontakt jh@herningsk.dk Tlf. 40254490

Test for image. Test for image. Test for image. Test for image. Test for image. Test for image. Test for image. Test for image. Test for image. Test for image. Test for image. Test for image. Test for image. Test for image. Test for image. Test for image. Test for image.

Holstebro Dragons søger frivillige fysioterapeut studerende til at arbejde som massører og trænere for spillerne i den amerikanske fodboldklub. Massagen/behandlingerne er til spillere inden eller efter kampe. Træningen foregår i samråd med holdets øvrige trænere. Styrketræning til såvel seniorspillere såvel som U18, U16, U14 og U12 kan også komme på programmet. Der søges ca. 7 fysioterapeutstuderende. Der arbejder i forvejen 5 studerende på stedet. Forløbet strækker sig én sæson af gangen.